Kernelupdates with apt is stuck at linux-image-4.4.0-51-generic

Asked by Erik Westman on 2017-04-25

I am doing updates when they arrive but I have discovered I still is running linux-image-4.4.0-51-generic. What is the problem? Is it GRUB. The following files are in the /boot
abi-4.4.0-51-generic initrd.img-3.19.0-65-generic memtest86+.bin System.map-4.4.0-51-generic
config-4.4.0-51-generic initrd.img-4.4.0-51-generic memtest86+.elf vmlinuz-4.4.0-51-generic
grub lost+found memtest86+_multiboot.bin

eriwes@x17:~/unixtips$ sudo apt autoremove
[sudo] password for eriwes:
Läser paketlistor… Färdig
Bygger beroendeträd
Läser tillståndsinformation… Färdig
Följande paket kommer att TAS BORT:
  linux-headers-4.4.0-72 linux-headers-4.4.0-72-generic snap-confine
0 att uppgradera, 0 att nyinstallera, 3 att ta bort och 0 att inte uppgradera.
Efter denna åtgärd kommer 77,9 MB att frigöras på disken.
Vill du fortsätta? [J/n]

What details should I supply ?

Best Regards, Erik

Question information

Language:
English Edit question
Status:
Solved
For:
Ubuntu linux Edit question
Assignee:
No assignee Edit question
Solved by:
Manfred Hampl
Solved:
2017-04-26
Last query:
2017-04-26
Last reply:
2017-04-26

What is the output of:

uname -a; lsb_release -a; sudo update-grub; dpkg -l | grep linux-image

Thanks

Hi
This is the information you requested.
eriwes@x17:~$ uname -a
Linux x17 4.4.0-51-generic #72-Ubuntu SMP Thu Nov 24 18:29:54 UTC 2016
x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
eriwes@x17:~$ lsb_release -a;
LSB Version: core-9.20160110ubuntu0.2-amd64:core-
9.20160110ubuntu0.2-noarch:printing-9.20160110ubuntu0.2-amd64:printing-
9.20160110ubuntu0.2-noarch:security-9.20160110ubuntu0.2-amd64:security-
9.20160110ubuntu0.2-noarch
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 16.04.2 LTS
Release: 16.04
Codename: xenial
eriwes@x17:~$ sudo update-grub;
[sudo] password for eriwes:
Generera konfigurationsfil för grub …
Varning: Att sätta GRUB_TIMEOUT till ett värde annat än noll medan
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT är satt stöds ej längre.
Hittade linux-avbildning: /boot/vmlinuz-4.4.0-51-generic
Hittade initrd-avbildning: /boot/initrd.img-4.4.0-51-generic
Found memtest86+ image: /memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /memtest86+.bin
färdigt
eriwes@x17:~$ dpkg -l | grep linux-image
rc  linux-image-3.19.0-25-generic                 3.19.0-
25.26~14.04.1                          amd64        Linux kernel image
for version 3.19.0 on 64 bit x86 SMP
rc  linux-image-3.19.0-31-generic                 3.19.0-
31.36~14.04.1                          amd64        Linux kernel image
for version 3.19.0 on 64 bit x86 SMP
rc  linux-image-3.19.0-32-generic                 3.19.0-
32.37~14.04.1                          amd64        Linux kernel image
for version 3.19.0 on 64 bit x86 SMP
rc  linux-image-3.19.0-33-generic                 3.19.0-
33.38~14.04.1                          amd64        Linux kernel image
for version 3.19.0 on 64 bit x86 SMP
rc  linux-image-3.19.0-39-generic                 3.19.0-
39.44~14.04.1                          amd64        Linux kernel image
for version 3.19.0 on 64 bit x86 SMP
rc  linux-image-3.19.0-41-generic                 3.19.0-
41.46~14.04.2                          amd64        Linux kernel image
for version 3.19.0 on 64 bit x86 SMP
rc  linux-image-3.19.0-42-generic                 3.19.0-
42.48~14.04.1                          amd64        Linux kernel image
for version 3.19.0 on 64 bit x86 SMP
rc  linux-image-3.19.0-43-generic                 3.19.0-
43.49~14.04.1                          amd64        Linux kernel image
for version 3.19.0 on 64 bit x86 SMP
rc  linux-image-3.19.0-47-generic                 3.19.0-
47.53~14.04.1                          amd64        Linux kernel image
for version 3.19.0 on 64 bit x86 SMP
rc  linux-image-3.19.0-49-generic                 3.19.0-
49.55~14.04.1                          amd64        Linux kernel image
for version 3.19.0 on 64 bit x86 SMP
rc  linux-image-3.19.0-51-generic                 3.19.0-
51.58~14.04.1                          amd64        Linux kernel image
for version 3.19.0 on 64 bit x86 SMP
rc  linux-image-3.19.0-56-generic                 3.19.0-
56.62~14.04.1                          amd64        Linux kernel image
for version 3.19.0 on 64 bit x86 SMP
rc  linux-image-3.19.0-58-generic                 3.19.0-
58.64~14.04.1                          amd64        Linux kernel image
for version 3.19.0 on 64 bit x86 SMP
rc  linux-image-3.19.0-59-generic                 3.19.0-
59.66~14.04.1                          amd64        Linux kernel image
for version 3.19.0 on 64 bit x86 SMP
rc  linux-image-3.19.0-61-generic                 3.19.0-
61.69~14.04.1                          amd64        Linux kernel image
for version 3.19.0 on 64 bit x86 SMP
rc  linux-image-3.19.0-64-generic                 3.19.0-
64.72~14.04.1                          amd64        Linux kernel image
for version 3.19.0 on 64 bit x86 SMP
ii  linux-image-3.19.0-65-generic                 3.19.0-
65.73~14.04.1                          amd64        Linux kernel image
for version 3.19.0 on 64 bit x86 SMP
rc  linux-image-4.4.0-31-generic                  4.4.0-
31.50                                   amd64        Linux kernel image
for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
rc  linux-image-4.4.0-34-generic                  4.4.0-
34.53                                   amd64        Linux kernel image
for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
rc  linux-image-4.4.0-36-generic                  4.4.0-
36.55                                   amd64        Linux kernel image
for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
rc  linux-image-4.4.0-38-generic                  4.4.0-
38.57                                   amd64        Linux kernel image
for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
rc  linux-image-4.4.0-45-generic                  4.4.0-
45.66                                   amd64        Linux kernel image
for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii  linux-image-4.4.0-51-generic                  4.4.0-
51.72                                   amd64        Linux kernel image
for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
rc  linux-image-extra-3.19.0-25-generic           3.19.0-
25.26~14.04.1                          amd64        Linux kernel extra
modules for version 3.19.0 on 64 bit x86 SMP
rc  linux-image-extra-3.19.0-31-generic           3.19.0-
31.36~14.04.1                          amd64        Linux kernel extra
modules for version 3.19.0 on 64 bit x86 SMP
rc  linux-image-extra-3.19.0-32-generic           3.19.0-
32.37~14.04.1                          amd64        Linux kernel extra
modules for version 3.19.0 on 64 bit x86 SMP
rc  linux-image-extra-3.19.0-33-generic           3.19.0-
33.38~14.04.1                          amd64        Linux kernel extra
modules for version 3.19.0 on 64 bit x86 SMP
rc  linux-image-extra-3.19.0-39-generic           3.19.0-
39.44~14.04.1                          amd64        Linux kernel extra
modules for version 3.19.0 on 64 bit x86 SMP
rc  linux-image-extra-3.19.0-41-generic           3.19.0-
41.46~14.04.2                          amd64        Linux kernel extra
modules for version 3.19.0 on 64 bit x86 SMP
rc  linux-image-extra-3.19.0-42-generic           3.19.0-
42.48~14.04.1                          amd64        Linux kernel extra
modules for version 3.19.0 on 64 bit x86 SMP
rc  linux-image-extra-3.19.0-43-generic           3.19.0-
43.49~14.04.1                          amd64        Linux kernel extra
modules for version 3.19.0 on 64 bit x86 SMP
rc  linux-image-extra-3.19.0-47-generic           3.19.0-
47.53~14.04.1                          amd64        Linux kernel extra
modules for version 3.19.0 on 64 bit x86 SMP
rc  linux-image-extra-3.19.0-49-generic           3.19.0-
49.55~14.04.1                          amd64        Linux kernel extra
modules for version 3.19.0 on 64 bit x86 SMP
rc  linux-image-extra-3.19.0-51-generic           3.19.0-
51.58~14.04.1                          amd64        Linux kernel extra
modules for version 3.19.0 on 64 bit x86 SMP
rc  linux-image-extra-3.19.0-56-generic           3.19.0-
56.62~14.04.1                          amd64        Linux kernel extra
modules for version 3.19.0 on 64 bit x86 SMP
rc  linux-image-extra-3.19.0-58-generic           3.19.0-
58.64~14.04.1                          amd64        Linux kernel extra
modules for version 3.19.0 on 64 bit x86 SMP
rc  linux-image-extra-3.19.0-59-generic           3.19.0-
59.66~14.04.1                          amd64        Linux kernel extra
modules for version 3.19.0 on 64 bit x86 SMP
rc  linux-image-extra-3.19.0-61-generic           3.19.0-
61.69~14.04.1                          amd64        Linux kernel extra
modules for version 3.19.0 on 64 bit x86 SMP
rc  linux-image-extra-3.19.0-64-generic           3.19.0-
64.72~14.04.1                          amd64        Linux kernel extra
modules for version 3.19.0 on 64 bit x86 SMP
ii  linux-image-extra-3.19.0-65-generic           3.19.0-
65.73~14.04.1                          amd64        Linux kernel extra
modules for version 3.19.0 on 64 bit x86 SMP
rc  linux-image-extra-4.4.0-31-generic            4.4.0-
31.50                                   amd64        Linux kernel extra
modules for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
rc  linux-image-extra-4.4.0-34-generic            4.4.0-
34.53                                   amd64        Linux kernel extra
modules for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
rc  linux-image-extra-4.4.0-36-generic            4.4.0-
36.55                                   amd64        Linux kernel extra
modules for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
rc  linux-image-extra-4.4.0-38-generic            4.4.0-
38.57                                   amd64        Linux kernel extra
modules for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
rc  linux-image-extra-4.4.0-45-generic            4.4.0-
45.66                                   amd64        Linux kernel extra
modules for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii  linux-image-extra-4.4.0-51-generic            4.4.0-
51.72                                   amd64        Linux kernel extra
modules for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
eriwes@x17:~$
Best Regards, Erik
tis 2017-04-25 klockan 15:39 +0000 skrev actionparsnip:
> Your question #627647 on linux in Ubuntu changed:
> https://answers.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+question/627647
>
>     Status: Open => Needs information
>
> actionparsnip requested more information:
> What is the output of:
>
> uname -a; lsb_release -a; sudo update-grub; dpkg -l | grep linux-
> image
>
> Thanks
>

Best Manfred Hampl (m-hampl) said : #3

Try

sudo apt-get install linux-headers-generic linux-image-generic

The result below.
Thank You it worked perfectly OK.
Best Regards, Erikons 2017-04-26 klockan 08:53 +0000 skrev Manfred Hampl:
> > Your question #627647 on linux in Ubuntu changed:
> https://answers.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+question/627647
>
>     Status: Open => Answered
>
> Manfred Hampl proposed the following answer:
> Try
>
> sudo apt-get install linux-headers-generic linux-image-generic
> eriwes@x17:~$
> > eriwes@x17:~$
> > eriwes@x17:~$ sudo apt-get install linux-headers-generic linux-
> image-
> > generic
> > [sudo] password for eriwes:
> > Läser paketlistor… Färdig
> > Bygger beroendeträd
> > Läser tillståndsinformation… Färdig
> > linux-headers-generic is already the newest version (4.4.0.75.81).
> > Följande paket har installerats automatiskt och är inte längre
> > nödvändiga:
> >   linux-headers-4.4.0-72 linux-headers-4.4.0-72-generic snap-
> confine
> > Använd ”sudo apt autoremove” för att ta bort dem.
> > The following additional packages will be installed:
> >   linux-image-4.4.0-75-generic linux-image-extra-4.4.0-75-generic
> > thermald
> > Föreslagna paket:
> >   fdutils linux-doc-4.4.0 | linux-source-4.4.0 linux-tools
> > Följande NYA paket kommer att installeras:
> >   linux-image-4.4.0-75-generic linux-image-extra-4.4.0-75-generic
> > linux-image-generic thermald
> > 0 att uppgradera, 4 att nyinstallera, 0 att ta bort och 16 att inte
> > uppgradera.
> > Behöver hämta 58,0 MB arkiv.
> > Efter denna åtgärd kommer ytterligare 220 MB utrymme användas på
> > disken.
> > Vill du fortsätta? [J/n] J
> > Läs:3 http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64
> > linux-image-generic amd64 4.4.0.75.81 [2 338 B]
> > Läs:4 http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64
> > thermald amd64 1.5-2ubuntu4 [187 kB]
> > Läs:1 http://caesar.ftp.acc.umu.se/ubuntu xenial-updates/main amd64
> > linux-image-4.4.0-75-generic amd64 4.4.0-75.96 [21,9 MB]
> > Läs:2 http://caesar.ftp.acc.umu.se/ubuntu xenial-updates/main amd64
> > linux-image-extra-4.4.0-75-generic amd64 4.4.0-75.96 [35,9 MB]
> > Hämtade 58,0 MB på 1min 7s (863
> >
> kB/s)
> >
> > Väljer tidigare ej valt paket linux-image-4.4.0-75-generic.
> > dpkg: varning: fillistfilen för paketet "linux-headers-4.4.0-59-
> > generic" saknas; antar att paketet inte har några filer
> installerade
> > (Läser databasen ... 392928 filer och kataloger installerade.)
> > Förbereder att packa upp .../linux-image-4.4.0-75-generic_4.4.0-
> > 75.96_amd64.deb ...
> > Done.
> > Packar upp linux-image-4.4.0-75-generic (4.4.0-75.96) ...
> > Väljer tidigare ej valt paket linux-image-extra-4.4.0-75-generic.
> > Förbereder att packa upp .../linux-image-extra-4.4.0-75-
> > generic_4.4.0-75.96_amd64.deb ...
> > Packar upp linux-image-extra-4.4.0-75-generic (4.4.0-75.96) ...
> > Väljer tidigare ej valt paket linux-image-generic.
> > Förbereder att packa upp .../linux-image-
> > generic_4.4.0.75.81_amd64.deb ...
> > Packar upp linux-image-generic (4.4.0.75.81) ...
> > Väljer tidigare ej valt paket thermald.
> > Förbereder att packa upp .../thermald_1.5-2ubuntu4_amd64.deb ...
> > Packar upp thermald (1.5-2ubuntu4) ...
> > Hanterar utlösare för man-db (2.7.5-1) ...
> > Hanterar utlösare för dbus (1.10.6-1ubuntu3.3) ...
> > Hanterar utlösare för ureadahead (0.100.0-19) ...
> > ureadahead will be reprofiled on next reboot
> > Hanterar utlösare för systemd (229-4ubuntu16) ...
> > Ställer in linux-image-4.4.0-75-generic (4.4.0-75.96) ...
> > Running depmod.
> > update-initramfs: deferring update (hook will be called later)
> > Examining /etc/kernel/postinst.d.
> > run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 4.4.0-
> > 75-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-75-generic
> > run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/dkms 4.4.0-75-generic
> > /boot/vmlinuz-4.4.0-75-generic
> > run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 4.4.0-
> 75-
> > generic /boot/vmlinuz-4.4.0-75-generic
> > update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.4.0-75-generic
> > run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/pm-utils 4.4.0-75-
> generic
> > /boot/vmlinuz-4.4.0-75-generic
> > run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/unattended-upgrades
> > 4.4.0-75-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-75-generic
> > run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/update-notifier 4.4.0-
> 75-
> > generic /boot/vmlinuz-4.4.0-75-generic
> > run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub 4.4.0-
> 75-
> > generic /boot/vmlinuz-4.4.0-75-generic
> > Generera konfigurationsfil för grub …
> > Varning: Att sätta GRUB_TIMEOUT till ett värde annat än noll medan
> > GRUB_HIDDEN_TIMEOUT är satt stöds ej längre.
> > Hittade linux-avbildning: /boot/vmlinuz-4.4.0-75-generic
> > Hittade initrd-avbildning: /boot/initrd.img-4.4.0-75-generic
> > Hittade linux-avbildning: /boot/vmlinuz-4.4.0-51-generic
> > Hittade initrd-avbildning: /boot/initrd.img-4.4.0-51-generic
> > Found memtest86+ image: /memtest86+.elf
> > Found memtest86+ image: /memtest86+.bin
> > färdigt
> > Ställer in linux-image-extra-4.4.0-75-generic (4.4.0-75.96) ...
> > run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 4.4.0-
> > 75-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-75-generic
> > run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/dkms 4.4.0-75-generic
> > /boot/vmlinuz-4.4.0-75-generic
> > run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 4.4.0-
> 75-
> > generic /boot/vmlinuz-4.4.0-75-generic
> > update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.4.0-75-generic
> > run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/pm-utils 4.4.0-75-
> generic
> > /boot/vmlinuz-4.4.0-75-generic
> > run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/unattended-upgrades
> > 4.4.0-75-generic /boot/vmlinuz-4.4.0-75-generic
> > run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/update-notifier 4.4.0-
> 75-
> > generic /boot/vmlinuz-4.4.0-75-generic
> > run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub 4.4.0-
> 75-
> > generic /boot/vmlinuz-4.4.0-75-generic
> > Generera konfigurationsfil för grub …
> > Varning: Att sätta GRUB_TIMEOUT till ett värde annat än noll medan
> > GRUB_HIDDEN_TIMEOUT är satt stöds ej längre.
> > Hittade linux-avbildning: /boot/vmlinuz-4.4.0-75-generic
> > Hittade initrd-avbildning: /boot/initrd.img-4.4.0-75-generic
> > Hittade linux-avbildning: /boot/vmlinuz-4.4.0-51-generic
> > Hittade initrd-avbildning: /boot/initrd.img-4.4.0-51-generic
> > Found memtest86+ image: /memtest86+.elf
> > Found memtest86+ image: /memtest86+.bin
> > färdigt
> > Ställer in linux-image-generic (4.4.0.75.81) ...
> > Ställer in thermald (1.5-2ubuntu4) ...
> > eriwes@x17:~$

Thank You.

It solved my problem.

You can clean up with:

dpkg -P `dpkg -l | grep linux-image | grep ^rc | awk {'print $2'}`

Hi, Thank's . It helped to cleanup.
Best Regards, Eriklör 2017-04-29 klockan 16:09 +0000 skrev actionparsnip:
> dpkg -P `dpkg -l | grep linux-image | grep ^rc | awk {'print $2'}`