Questions for Wojciech Bartłomiej Chojnacki

(Change your preferred languages)
              
Summary Created Submitter In Assignee Status
Solved 234250 firefox.desktop aktualizacja wpisów dla języka polskiego 2013-08-19 04:47:49 UTC 2013-08-19 Wojciech Bartłomiej Chojnacki Ubuntu Translations Solved
11 of 1 result