Częstotliwość.

Asked by Andrzej Adamczyk

Gdzie ustawiamy częstotliwość regeneracji energii?

Question information

Language:
Polish Edit question
Status:
Answered
For:
Vallheru Edit question
Assignee:
No assignee Edit question
Last query:
Last reply:
Revision history for this message
Bartek Jasicki (thindil) said :
#1

Energię ustawia się w pliku reset.php w katalogu głównym, zmienna $arrEnergy (podaje się minuty w godzinie, o których ma być odnawiana energia)

Can you help with this problem?

Provide an answer of your own, or ask Andrzej Adamczyk for more information if necessary.

To post a message you must log in.