Częstotliwość.

Asked by Andrzej Adamczyk on 2013-03-07

Gdzie ustawiamy częstotliwość regeneracji energii?

Question information

Language:
Polish Edit question
Status:
Answered
For:
Vallheru Edit question
Assignee:
No assignee Edit question
Last query:
2013-03-07
Last reply:
2013-03-12
Bartek Jasicki (thindil) said : #1

Energię ustawia się w pliku reset.php w katalogu głównym, zmienna $arrEnergy (podaje się minuty w godzinie, o których ma być odnawiana energia)

Can you help with this problem?

Provide an answer of your own, or ask Andrzej Adamczyk for more information if necessary.

To post a message you must log in.