Base dades films Ministerio Cultura

Asked by Hermes

El Ministerio de Cultura té una base de dades fílmica, que tinc als marcadors de Firefox
¿Com importar-la a Tellico?
Kubuntu 7.10

Question information

Language:
Catalan Edit question
Status:
Answered
For:
Ubuntu tellico Edit question
Assignee:
No assignee Edit question
Last query:
Last reply:
Revision history for this message
Alex Muntada (alex.muntada) said :
#1

Segons la descripció del Tellico, es pot importar dades en format CSV, RIS, BibTeX i BibTeXML. És qüestió d'adaptar les dades de la base de dades de films a algun d'aquests formats. Alternativament, el Tellico sembla que també pot importar informació d'Amazon, de l'IMDb i d'altres servidors d'informació.

Can you help with this problem?

Provide an answer of your own, or ask Hermes for more information if necessary.

To post a message you must log in.