söker ett enkelt cadprogram för ubunu

Asked by raymond on 2010-07-21

jag har försökt installera qcad fån programcentralen men det fungerar inte.

Question information

Language:
Swedish Edit question
Status:
Answered
For:
Ubuntu software-center Edit question
Assignee:
No assignee Edit question
Last query:
2010-07-22
Last reply:
2010-07-25
Daniel Nylander (yeager) said : #1

Vad är det som inte fungerar? Installationen? Programmet?

raymond (rayakerman) said : #2

jag är absolut nybörjare så det är inte lätt att ställa relevanta frågor.
ubuntu 10.04 32bitar har jag laddat hem till min nybyggda maskin. allt
fungerarbra. problemet =i programcentralen finns inte qcad men det finns på
nätet problem 2 =det går inte att ladda hem och öppna på min dator

Den 21 juli 2010 14.31 skrev Daniel Nylander <
<email address hidden>>:

> Your question #118437 on software-center in ubuntu changed:
>
> https://answers.edge.launchpad.net/ubuntu/+source/software-center/+question/118437
>
> Status: Open => Needs information
>
> Daniel Nylander requested for more information:
> Vad är det som inte fungerar? Installationen? Programmet?
>
> --
> To answer this request for more information, you can either reply to
> this email or enter your reply at the following page:
>
> https://answers.edge.launchpad.net/ubuntu/+source/software-center/+question/118437
>
> You received this question notification because you are a direct
> subscriber of the question.
>

Daniel Nylander (yeager) said : #3

Gå till System -> Administration -> Programkällor och klicka för universe och multiverse
Prova sedan att installera qcad via Programcentralen

Can you help with this problem?

Provide an answer of your own, or ask raymond for more information if necessary.

To post a message you must log in.