minustangent ger ej minustecken (U+2212) i QTs Form Designer eller egna QT program.

Asked by Linus Paulsson on 2011-10-19

Minustangenten fungerar ej när jag ska skriva in negativa tal i spinbox:ar och celler i QT.

Exempel 1:
Jag lyckas inte skriva in negativa tal i min egna qtableview (när jag kör mitt egna program) enbart med minustangent och siffror. Jag tvingas reducera cellens tal med musen så att talet blir negativt och därefter skriva in sifforna som ska följa minustecknet. Alternativt får jag kopiera ett minustecken från en annan cell.

Exempel 2:
Jag lyckas inte skriva in negativa tal i QTs egna spinbox:ar i Form Designer. Exempelvis när jag vill ändra en spinbox:s minimivärde till ett negativt tal. Då måste jag sänka spinbox:ens värde med musen eller kopiera in ett "U+2212"-tecken från annat håll.

Kort och gott. Det skrivs inte in något när jag trycker på minus om det är ett fält som förväntar sig positiva eller negativa tal. Det går dock att infoga ett minus med hjälp av att kopiera in ett "U+2212"-tecken.

Trodde först det var jag som missat något i programmeringen och har suttit timmar med det, men sen visade sig samma problem uppkomma i Nokias egna programvara.

Problemet förekommer INTE i gcalctool 6.0.1 och jag har inte märkt av det annars heller.

- Ubuntu 11.04.
- 2.1.0-0ubuntu2 (qtcreator)

Question information

Language:
Swedish Edit question
Status:
Answered
For:
Ubuntu Edit question
Assignee:
No assignee Edit question
Last query:
2011-10-19
Last reply:
2011-10-22
Daniel Nylander (yeager) said : #1

Hej Linus,

Jag rekommenderar dig att skicka in en felrapport direkt till Qt.
Då felet även finns i Nokias programvara så är det inte ett Ubuntu-specifikt problem.

Danne

Can you help with this problem?

Provide an answer of your own, or ask Linus Paulsson for more information if necessary.

To post a message you must log in.