Αδυναμία Εγκατάστασης σε ubuntu 11.04 με Gnome 3.0

Asked by jimakt on 2011-06-22

Συνάδελφοι γεια...
Αφου έχω βάλει κανονικά τα αποθετήρια όταν προσπαθώ να εγκατστήσω το sch-scripts έχω το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

Package sch-scripts is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source

E: Package 'sch-scripts' has no installation candidate

Αν βάλω τα αποθετήρια για Lucid τότε όταν τρχω το sch-scripts έχω:

Traceback (most recent call last):
  File "/usr/sbin/sch-scripts", line 13, in <module>
    import schscripts
ImportError: No module named schscripts

Καμια ιδέα??

Ευχαριστώ

Ακτύπης Δημήτρης

Question information

Language:
Greek Edit question
Status:
Answered
For:
sch-scripts Edit question
Assignee:
No assignee Edit question
Last query:
2011-06-22
Last reply:
2011-06-22
Alkis Georgopoulos (alkisg) said : #1

Γεια σου Δημήτρη,

τα sch-scripts και γενικότερα η υπηρεσία Τεχνικής Στήριξης ΣΕΠΕΗΥ υποστηρίζει μόνο τις LTS (Long Term Support) εκδόσεις του Ubuntu.

Οι LTS εκδόσεις του Ubuntu βγαίνουν κάθε 2 χρόνια και υποστηρίζονται για 5 χρόνια (https://wiki.ubuntu.com/LTS), σε αντίθεση με τις μη-LTS που βγαίνουν κάθε εξάμηνο και υποστηρίζονται μόνο για 1.5 χρόνο.

Η υποστήριξη μόνο LTS εκδόσεων γίνεται για πάρα πολλούς λόγους:

 * Είναι πιο κατάλληλες για σχολεία, αφού είναι πιο σταθερές και υποστηρίζονται από την Canonical για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, ακόμα και η αρχαία 8.04 θα υποστηρίζεται μετά την 11.4.

 * Δεν μπορεί να γίνεται επαρκής ποιοτικός έλεγχος και διορθώσεις στα sch-scripts, στο LTSP και γενικότερα στο Ubuntu κάθε εξάμηνο. Να αναφέρω μερικά μόνο από τα bugs του Ubuntu που λύσαμε ως μέρος του ποιοτικού ελέγχου του Ubuntu 10.04:
   - Το nbd-proxy κολλούσε, οπότε το απενεργοποιήσαμε (LP #589034).
   - Τα logout/reboot δεν δούλευαν στους LTSP clients (LP #491940).
   - Το udhcpc δεν δούλευε με cisco routers (LP #505916).
   - Οι drivers atl1c, jme, bnx2, r8169 και sis190 δεν έμπαιναν στο initramfs των τερματικών.
   - Σε πολλές περιπτώσεις το compiz έκανε τους LTSP clients να κρασάρουν μετά το login.

 * Επίσης, οι νέες μη-LTS εκδόσεις φέρνουν και νέα χαρακτηριστικά ή νέες ελλείψεις, τα οποία τις κάνουν να μη δουλεύουν σε ορισμένα εργαστήρια:
   - Στην 10.10 καταργήθηκε η υποστήριξη επεξεργαστών 586 (https://help.ubuntu.com/11.04/installation-guide/i386/hardware-supported.html).
   - Στην 11.04 το Unity δεν δουλεύει χωρίς 3d acceleration, και έτσι στα περισσότερα ΣΕΠΕΗΥ δεν θα δούλευε. Μέχρι να βγει η επόμενη LTS, η 12.04, θα έχει σταθεροποιηθεί και το πακέτο unity2d ώστε να παίζει στις περισσότερες κάρτες γραφικών.
   - Στην 11.04 το πακέτο prism που χρησιμοποιούμε στα εκπαιδευτικά λογισμικά καταργήθηκε. Αναρτήσαμε μεν ένα αντίστοιχο πακέτο στο αποθετήριό μας, ώστε να δουλεύουν όσοι μαθητές θέλουν εκπαιδευτικά λογισμικά, αλλά δεν προτείνεται η χρήση του από σχολεία.

 * Η υποστήριξη της Canonical για τις LTS εκδόσεις δεν αφορά μόνο σε security updates. Εκτός του ότι βγαίνουν νέα CD κάθε εξάμηνο (10.04.2, 10.04.3 κτλ), οι LTS εκδόσεις έχουν και ορισμένα πακέτα ειδικά και μόνο για αυτές (π.χ. εγκατάσταση νέου kernel γίνεται απλά με `apt-get install linux-image-generic-lts-backport-natty`), ενώ δέχονται και περισσότερα backports από διορθώσεις σφαλμάτων, κάνοντάς τες έτσι όσο σταθερότερες γίνεται.

Έτσι δεν θα δημοσιεύονται καν στο αποθετήριο εκδόσεις των sch-scripts για μη LTS εκδόσεις.
Προτείνεται να σβήσεις την 11.04 και να κάνεις εγκατάσταση την 10.04.

Can you help with this problem?

Provide an answer of your own, or ask jimakt for more information if necessary.

To post a message you must log in.