com puc crear una nova petició d'ajuda ?

Asked by Ivà Burgos

M'agradaria saber que cal fer per crear una petició d'ajuda dins de:
https://answers.launchpad.net

Question information

Language:
Catalan Edit question
Status:
Solved
For:
Launchpad itself Edit question
Assignee:
No assignee Edit question
Solved by:
Ivà Burgos
Solved:
Last query:
Last reply:
Revision history for this message
Alex Muntada (alex.muntada) said :
#1

Les consultes s'han de realitzar sobre productes o distribucions registrades al launchpad.net.

Fixa't que a dalt de la pàgina que esmentes, a l'esquerra diu «Find Upstream Product» i «Find Distribution». Tria la segona i veuràs que el primer de la llista és «Ubuntu». Si saps el nom del producte, pots escriure la URL directament, e.g.:

  http://answers.launchpad.net/ubuntu
  http://answers.launchpad.net/launchpad

Un cop allí, al menú de dalt a l'esquerra, apareix una opció per a afegir una nova consulta i una altra per a subscriure's com a contacte.

Sorprenentment, el launchpad.net es pot utilitzar per a més coses que les relacionades amb Ubuntu.

Revision history for this message
Best Ivà Burgos (ivaburgos) said :
#2

Hola Alex,

Moltes gràcies per la teva resposta.
Veig que aquestes mateixes opcions són similars per a https://bugs.launchpad.net

Revision history for this message
Alex Muntada (alex.muntada) said :
#3

Potser es podria posar demanar que les interfícies d'usuari de les dues parts del LaunchPad siguin homogènies, però segurament ja en són conscients i les unificaran algun dia.